O soutěži


IluStory je literární soutěž, kterou pořádá Knihovna Akademie věd ČR v rámci festivalu Týden Akademie věd ČR.

Soutěž má vlastně jedinou hlavní podmínku a zadání: napsat povídku na motivy jedné konkrétní historické knižní ilustrace. Vše ostatní už je na autorech a jejich fantazii. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti. 

Teprve po uzávěrce soutěže Knihovna AV ČR zveřejní informaci o tom, z jaké knihy ilustrace pochází, kdo je jejím autorem a jaký příběh doprovází. Není to žádné tajemství – s trochou snahy si tyto informace může každý na internetu najít. Ale pro soutěžící-autory to není důležité, naopak – mohli by tím potlačit nekonečné možnosti vlastní fantazie.

Cílem soutěže totiž není opsat jinými slovy již dávno existující příběh. Zajímá nás vlastní příběh autorů, nový a zcela jedinečný. Takový, který vdechne starodávné rytině nový život. I proto zní podtitul soutěže „My máme ilustraci – vy máte příběh.”


Jak to začalo?

Literární soutěž IluStory vznikla v roce 2020, kdy nebylo možné z důvodu pandemické situace pořádat akce naživo. Původní záměr Knihovny uspořádat sérii tvůrčích workshopů zaměřených na práci s ilustracemi, tvorbu příběhů a na společné objevování kouzla vyprávění se stal nerealizovatelný, protože knihovna musela být pro veřejnost uzavřena. 

Nikomu z nás se ale nechtělo rezignovat. Navíc věříme, že vyprávět umí každý z nás. Jen je potřeba to zkusit, začít hledat příběh a jeho slova. Řečeno s mírnou nadsázkou, nepotřebujete k tomu vlastně nic víc než sami sebe.

Už první ročník soutěže nám dal za pravdu – naši soutěžící autoři našli téměř 200 příběhů pro jednu jedinou ilustraci.

IluStory v roce 2020


Poděkování

IluStory 2021 mohla být uspořádána díky finanční podpoře z programu Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

Za podporu a spolupráci děkujeme firmě Binary code (Marie Krajplová, Jaroslav Hrdlička), bez nichž by nevznikly animované příběhy Ovidiových Proměn.

V neposlední řadě děkujeme 

  • všem, kdo se do soutěže zapojili,
  • všem, kdo je v jejich literární tvorbě podporují;
  • pedagogickým pracovnicím a pracovníkům, kteří povědomí o soutěži rozšířili ve školách po celé republice;

a

  • zvláštní díky za všechny ohlasy a podporu, kterou jsme od vás dostali.