Jak Eláfi ke goruně přišel

Božena Lednická


Před dávnými dobami, bude tomu již tři tisíce let, vládl za nespočitatelno horami, řekami a moři v daleké Fabrice na ostrově Bambibar moudrý a mocný vládce Taklama. Jeho vláda se pomalu blížila ke konci a bylo na čase vyhlásit nové volby. Nový panovník byl volen místním volebním systémem, který byl považován za jeden z nepodivnějších vůbec. Každý budoucí vládce, nazývaný grál, se musel na konci své čtyřleté volební kampaně veřejně zesměšnit a očekávat reakci občanů. Pokud byla přívětivá, mohl kampaň, při které si konkurenti házeli doslova klády pod chodidla, kopyta, tlapy a pařáty, úspěšně ukončit.

Ano, je možné, že vám připadá nepředstavitelné, že by do kampaně nastoupila zvířata. Možná v jiných zemích, ale Bambibařané měli schopnost, kterou žádný jiný národ neovládal. Po narození totiž neprováděli obřízku, křest, ani jiné pro ně neznámé, a tudíž zanedbatelné obřady. Jakmile se narodili, přišel nejstarší Bambibařan neboli rituálec a provedl slavnostní obřad, při němž z novorozeňátka udělal malého animála.

Animál, jak jste zajisté uhodli, je člověk se schopností přeměňovat se na zvířata. Ať už jde o ta nejmenší, jako je malý otravný hmyz, nebo třeba o plejtváky. Ale nemyslete si, že by jeden animál mohl střídat své proměny jako ponožky, to rozhodně ne. V jaké zvíře se transformuje, určoval jakýsi zvěrokruh. Tento rozřazovací systém nesl název Aniculum.

Aniculum určovalo schopnost proměny dle dní v roce. Jelikož byl bambibarský kalendář na svou dobu velmi pokročilý, bylo v něm místo na všechna zvířata, která byla ve vědomosti místních obyvatel obsažena. Tehdejší rok měl něco málo přes šest set dní, a proto se není čemu divit, že mnoho uchazečů o post grále během čtyřleté kampaně zahynulo.

Nicméně, přesuňme se již k hlavnímu hrdinovi našeho příběhu. Jedná se o takzvaného haudanimála, což je osoba, při jejímž slavnostním rituálu dostal nejstarší Bambiřan infarkt, mrtvici, nebo něco stejně náhlého a zhoubného, takže slavnostní animálování zůstalo nedokončeno, nebo se prostě nezdařilo. Nejčastějším následkem této nepovedené ceremonie bývala neúplná přeměna. Bohužel přesně toto znevýhodnění si nesl budoucí kandidát na grále, Eláfi.

Při Eláfiho obřadu, který proběhl 26. ruděnce, v roce počátku Taklamovy vlády, udeřil do starého rituálce blesk, čímž Eláfi získal doživotní handicap. Podle dne jeho narození mu byla přidělena proměňovací podoba jelena, ale jelikož se stal haudanimálem, dal by se nazvat spíše takovým jelením mužem. Jeho spolužáci se mu kvůli tomu při hodinách přeměňování posmívali, ale on si z toho velkou hlavu nedělal. Vzhledem k své osamělosti trávil celé dny přemýšlením nad budoucností. Byl si jist, že až vyroste, stane se z něj bambibarský grál a jeho grálovna ho bude brát takového, jaký je.

Za pár let, když Eláfi dospěl, rozhodl se kandidovat na pozici vládce ostrova. Od dalších haudanimálů, jichž bylo kvůli vysoké úmrtnosti rituálců víc než dost, se zvedla vlna podpory, takže se Eláfi dostal úspěšně přes všechna kola až na konec té zdlouhavé volební kampaně. Blížilo se tradiční závěrečné zesměšnění, jež vymýšleli odpůrci jednoho ze dvou hlavních kandidátů, Eláfi měl být první na řadě.

Pro příznivce protivníka Eláfiho, animála Dubuka, přeměňujícího se na hyenu, byl Eláfi už tak dost komický, a tak si místo jeho zesměšnění zvolili důmyslnou léčku. O tom by však ubohý Eláfi neměl nejmenší tušení, kdyby ho neupozornila Dubukova sestra Gáta. Ta tajně naslouchala poradě Dubukových zastánců, a jelikož Eláfiho milovala, rozhodla se ho varovat. Lest spočívala v tom, že by měl v močálech na posvátném Trapném kameni zatančit tanec Haudadada, který všechny haudanimály ponižuje před ostatními animály. To by bylo zcela přijatelné, nikoliv však to, co se mělo stát potom. Dubukův gang chtěl Eláfiho shodit do močálu Zapomnění, ze kterého již není cesty zpět.

Když se to Eláfi dozvěděl, nijak zvlášť ho to nepřekvapilo. Dubuka znal již od dětství, a tak podobné spiknutí očekával. Gátě byl však nesmírně vděčný, a jelikož k ní cítil stejné city jako ona k němu, poprosil ji o malou laskavost. Eláfi si nemohl dovolit vzít si na ztrapňovací tanec nic jiného než malou sukénku z banánových slupek, požádal proto Gátu, zdali by mu na zesměšňovací obřad nedonesla jeho bambusový luk s tětivou z těch nejsilnějších vláken a toulec s šípy ostrými jako zuby piraně. Poněvadž láska poutala Gátu silněji k Eláfimu než k jejímu surovému bratrovi, ráda se stala nápomocnou.

Večer před veřejným ponížením připravil Eláfi za dveře svého domu toulec s šípy a svůj nejlepší luk. Ten zdědil po svém zesnulém otci. Také pořádně nakrmil svého spolubydlícího, který se přeměňoval na opici, a z banánových slupek si poté svázal svou sukni. Poté zalehl do postele, ale celou noc oka nezamhouřil, protože bedlivě promýšlel svůj zítřejší plán.

Zesměšňovací ceremoniál začínal časně z rána, ale Eláfi tam byl již před svítáním, aby si mohl pořádně prohlédnout tmavý a pavouky prolezlý terén. Za necelé dvě hodiny se sešel celý ostrov, aby viděl, jak zatančí svůj tanec. Když Eláfi začal nakrucovat v přeměněné podobě své jelení pozadí, spustila se vlna posměchu. Eláfimu však nebylo ani trochu do smíchu. Nikde totiž neviděl Dubukovy kumpány.

Po dokončení Haudadada uslyšel jiný, mnohem pronikavější chechot. Patřil hyenám. Z pevniny se proti němu rozběhla šestice šelem připravených k útoku. Vtom Eláfi zvedl paže. Gáta uviděla tento smluvený signál a shodila mu ze stromu, na který díky své přeměně v kočku vyšplhala, jeho toulec s šípy. Smích najednou utichl. Všichni očekávali, že zanedlouho bude z hyen jen pár zdechlin. Eláfi však udělal věc, která všem vzala vítr z plachet. Na konec svého šípu uvázal konec pavučiny jednoho z giga pavouků. Poté šíp vystřelil s naprostou přesností na protější strom a zručně, již v lidské podobě, přeručkoval po extrémně silném a lepkavém laně do bezpečí. Dubukův gang však takové štěstí neměl. V čele s Eláfiho protivníkem, samotným Dubukem, nestihl zaznamenat Eláfiův útěk a jako bezhlavě myslící hyeny vběhli do smrtícího močálu.

Eláfi ale takový konec neplánoval, a jelikož byl dobrosrdečný, uctil jejich památku dlouhým obřadem. A za pár dní již nikdo nesmutnil a konala se veselka, na které se Gáta a Eláfi spojili ve svazek manželský. Poté byl Eláfi Taklamou gorunován grálem, který svou gorunu vsadil na jeho rozložité paroží.

Jestli se někdy stanete potápěčem, možná narazíte na zatopený kontinent Fabriku s taktéž zatopeným ostrovem Bambibarem, a když budete mít dost kyslíkových bomb, naleznete možná i Eláfiův nezničitelný luk či jeden z jeho ostrých šípů.