Podmínky ke vstupu na předávání cen literární soutěže IluStory 2021


Všichni přítomní starší 6 let musí při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Přímo na místě bude možné absolvovat samotest. V tom případě je nutné, abyste se na místo dostavili minimálně 30 min. před začátkem akce, tedy nejpozději ve 14.30 hod.

Během celé akce platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Děkujeme za pochopení a za vzájemnou ohleduplnost.