O soutěži

IluStory je literární soutěž, kterou pořádá Knihovna Akademie věd ČR v rámci svého programu pro festival Týden vědy a techniky AV ČR.

Soutěž má jedinou hlavní podmínku a zadání: napsat povídku na motivy jedné konkrétní historické knižní ilustrace. Vše ostatní už je na autorech a jejich fantazii. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti. 

Termín pro odeslání povídek letošního ročníku je 12. 12. 2020. Vítězové budou vyhlášeni až 2. 2. 2021, všechny došlé povídky totiž musí porota pečlivě projít a posoudit.

Po uzávěrce soutěže Knihovna AV ČR zveřejní informaci o tom, z jaké knihy ilustrace pochází, kdo je jejím autorem a jaký příběh doprovází. Není to žádné tajemství – s trochou snahy si tyto informace může každý na internetu najít. Ale pro soutěžící-autory to není důležité, naopak – mohli by tím sami sobě omezit a zadusit fantazii.

Cílem soutěže totiž není opsat jinými slovy již dávno existující příběh. Zajímá nás váš vlastní, zcela jedinečný, který vdechne starodávné rytině nový život. I proto zní podtitul soutěže „My máme ilustraci – vy máte příběh.”

Jak vznikla myšlenka uspořádat vlastní literární soutěž?

Původním plánem Knihovny AV ČR pro 20. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR byla série tvůrčích workshopů zaměřených na práci s ilustracemi, tvorbu příběhů a na společné objevování kouzla vyprávění pod vedením zkušených storytellerů – vypravěčů. Kvůli pandemické situaci na podzim 2020 nebylo možné takovou akci uspořádat, knihovna musela být pro veřejnost uzavřena.

Nikomu z nás se ale nechtělo rezignovat. Navíc věříme, že vyprávět umí každý z nás. Jen je potřeba to zkusit, začít hledat příběh a jeho slova. Řečeno s mírnou nadsázkou, nepotřebujete k tomu vlastně nic víc než sami sebe.

Mnoho z nás se nejdřív na jaře a pak znovu na podzim 2020 ocitlo v nucené izolaci. V takové situaci je snadné podlehnout nudě a bezmyšlenkovitě zabíjet čas pasivním sledováním obsahu na internetu nebo v televizi.

Kdyby se nám soutěží IluStory podařilo alespoň jednoho člověka podnítit k tvůrčí práci, budeme spokojení.

 

 


 

 

Poděkování:

 

Soutěž mohla být uspořádána díky finanční podpoře z programu Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

 

 

Zvláštní poděkování patří Marii Krajplové a Jaroslavu Hrdličkovi ze studia Binary Code, kteří přijali naši myšlenku za svou a bez finančních požadavků historickou knižní ilustraci rozhýbali v soutěžním spotu a v převyprávění příběhu, pro který byla ilustrace původně vytvořena (bude zveřejněn po uzávěrce soutěže).