O soutěži


IluStory je literární soutěž, kterou pořádá Knihovna Akademie věd ČR v rámci festivalu Týden Akademie věd ČR.

Soutěž má vlastně jedinou hlavní podmínku a zadání: napsat povídku na motivy jedné konkrétní historické knižní ilustrace. Vše ostatní už je na autorech a jejich fantazii. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti. 

Teprve po uzávěrce soutěže Knihovna AV ČR zveřejní informaci o tom, z jaké knihy ilustrace pochází, kdo je jejím autorem a jaký příběh doprovází. Není to žádné tajemství – s trochou snahy si tyto informace může každý na internetu najít. Ale pro soutěžící-autory to není důležité, naopak – mohli by tím potlačit nekonečné možnosti vlastní fantazie.

Cílem soutěže totiž není opsat jinými slovy již dávno existující příběh. Zajímá nás váš vlastní, zcela jedinečný, který vdechne starodávné rytině nový život. I proto zní podtitul soutěže „My máme ilustraci – vy máte příběh.”


Jak to začalo?

Literární soutěž IluStory vznikla v roce 2020, kdy nebylo možné z důvodu pandemické situace pořádat akce naživo. Původní záměr Knihovny uspořádat sérii tvůrčích workshopů zaměřených na práci s ilustracemi, tvorbu příběhů a na společné objevování kouzla vyprávění se stal nerealizovatelný, protože knihovna musela být pro veřejnost uzavřena. 

Nikomu z nás se ale nechtělo rezignovat. Navíc věříme, že vyprávět umí každý z nás. Jen je potřeba to zkusit, začít hledat příběh a jeho slova. Řečeno s mírnou nadsázkou, nepotřebujete k tomu vlastně nic víc než sami sebe.

Už první ročník soutěže nám dal za pravdu – naši soutěžící autoři našli téměř 200 příběhů pro jednu jedinou ilustraci.


IluStory v roce 2020