Pravidla soutěže


Soutěž ILUSTORY pořádá a organizuje Knihovna AV ČR, v. v. i.
(Národní 3, 110 00 Praha 1).

Knihovna AV ČR vypisuje soutěž o nejlepší povídku sepsanou podle daného motivu.

Soutěž probíhá od 1. 5. 2024 do 16. 7. 2024 (včetně).

Vítězné povídky budou vyhlášeny 9. 11. 2024.

Tato pravidla upravují průběh soutěže. Pokud se soutěže účastníte, souhlasíte s jejich zněním.

Soutěžní příspěvky

 1. Do soutěže se můžete zapojit s povídkou, kterou sepíšete na motivy ilustrace vybrané pořadatelem pro letošní ročník. Děj povídky však nesmí primárně popisovat obsah ilustrace a nesmí být převyprávěním literárního díla, ke kterému původně vznikla.
 2. Ilustraci najdete od 1. 5. 2024 na webové adrese https://ilustory.cz/2024/motiv/.
 3. Povídka může být jakéhokoliv žánru, maximální rozsah je ale 7 000 znaků včetně mezer.
 4. Povídka musí být psaná v českém nebo slovenském jazyce.
 5. Jeden soutěžící se může zapojit pouze s jednou povídkou. Pokud povídek zašlete více, bude do soutěže zařazena pouze ta, kterou jsme obdrželi jako první. Pokud povídky zašlete hromadně, vybereme do soutěže pouze jednu na základě náhodného výběru.

Kdo může soutěžit

 1. Zapojit se může každý, s výjimkou osob, které mají zaměstnanecký nebo jiný, obdobný vztah vůči pořadateli soutěže a také s výjimkou jejich rodinných příslušníků nebo blízkých osob.
 2. Zapojit se také nesmí porotci a jejich rodinní příslušníci nebo osoby blízké.
 3. Soutěžíme ve dvou kategoriích – do 15 let a od 15 let výše. Patnáctiletí účastníci budou zařazení do kategorie 15+. 
 4. U vyhodnocování budeme brát v úvahu také věkový rozdíl soutěžících, hlavně v dětské kategorii do 15 let. Proto se v přihlašovacím formuláři můžete setkat s dělením ještě do drobnějších věkových sekcí – toto dělení je pro nás (a porotu) spíše informativní.

O co se soutěží

V kategorii do 15 let jsou ceny následující:

 • 1. místo: Kurz tvůrčího psaní pro děti v hodnotě 3000 Kč
 • 2. místo: Poukázka do knihkupectví Academia v hodnotě 1000 Kč
 • 3. místo: Poukázka do knihkupectví Academia v hodnotě 500 Kč

V kategorii od 15 let jsou ceny následující:

 • 1. místo: Kurz tvůrčího psaní pro dospělé v hodnotě 3000 Kč
 • 2. místo: Poukázka do knihkupectví Academia v hodnotě 1000 Kč
 • 3. místo: Poukázka do knihkupectví Academia v hodnotě 500 Kč

Jak se zapojit

 1. Povídku nám pošlete prostřednictvím formuláře zveřejněného na adrese https://ilustory.cz/2024/prihlasovani/.
 2. Pokud se vám nedaří povídku zaslat prostřednictvím formuláře, kontaktujte nás na adrese pr@knav.cz, abychom domluvili alternativní možnost zaslání.
 3. Pamatujte na to, že povídka musí být vaším vlastním originálním dílem, nesmí porušovat cizí práva a nesmí být proti dobrým mravům. Povídky, které budou porušovat právní předpisy nebo tato pravidla, nebudou do soutěže zařazeny, případně budou vyloučeny – a to podle úvahy pořadatele.
 4. Povídku je potřeba zaslat od 1. 5. 2024 do 16. 7. 2024 (včetně). Později zaslané příspěvky už nebudou do soutěže zařazeny.

Autorská práva

Zapojením do soutěže nám udělujete licenci pro použití vašeho příspěvku:

 • Příspěvek smíme zveřejnit.
 • Příspěvek můžeme užívat bez časového, územního a množstevního omezení, po dobu trvání vašich majetkových autorských práv, online i offline způsobem.
 • Příspěvek můžeme nechat přeložit do jiných jazykových mutací.
 • Ve stejném rozsahu můžeme k příspěvku udělovat podlicenci.
 • Příspěvek budeme užívat tak, že budeme uvádět vaše jméno jako autora, případně jméno (pseudonym), pod kterým si příspěvek budete přát zveřejnit/rozšiřovat.
 • Příspěvek můžeme spojit s jinými díly, případně zařadit do díla souborného.

Výběr výherce a předání ceny

 1. Výherce vybere porota po ukončení soutěže 16. 7. 2024. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 9. 11. 2024.
 2. Porota vyhodnocuje příspěvky podle svého uvážení, rozhodující hlas v případě nerozhodného pořadí má hlas předsedy poroty.
 3. Vítězné povídky budou zveřejněny na webu ilustory.cz.
 4. Vítěze kontaktujeme prostřednictvím emailové adresy, případně telefonicky, v průběhu 1 týdne od výběru vítěze.
 5. Ceny budou předány způsobem podle dohody s vítězi. Pokud nedojde k úspěšnému kontaktování vítěze nebo úspěšnému předání ceny, může pořadatel cenu předat dalším soutěžícím v pořadí, případně výhru nepředat a ponechat do dalších akcí.
 6. Na ceny není právní nárok.

Ochrana osobních údajů

 1. Abychom vás mohli zapojit do soutěže, musíme zpracovat některé vaše osobní údaje. Jsou to jméno, příjmení, e-mailová adresa, věk, telefon, údaje, které nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře, a váš soutěžní příspěvek. Tyto údaje nás necháváte zpracovat na základě vašeho souhlasu, který je pro zařazení do soutěže dobrovolný, ale zároveň nezbytný.
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu soutěže a po dobu 6 měsíců od jejího ukončení. Prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla vás budeme kontaktovat pro účely případného zaslání výhry.
 3. Vaše soutěžní příspěvky budeme zpracovávat po dobu udělených licenčních práv. Pokud budete chtít příspěvky anonymizovat, prosím, napište nám na naše kontaktní údaje nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz nebo na poštovní adrese: Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00, Praha 1.
 4. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese pr@knav.cz, nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Závěrem

 1. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny podmínek soutěže, případně prodloužení nebo zrušení soutěže.
 2. V případě, že se soutěžící dopustí porušení podmínek soutěže, právních předpisů nebo dobrých mravů, může být na základě úvahy pořadatele ze soutěže vyloučen.
 3. Tyto podmínky jsou platné k 1. 5. 2024.